“เซเบอร์ บีม ผู้นำสื่องานพิมพ์โฆษณาดิจิตอล”

บริษัท เซเบอร์ บีม จำกัด

ผู้นำทางด้านการออกแบบ ผลิตและติดตั้ง ดำเนินการในรูปแบบ
turn key services

โดยมุ่งเน้นการนำเสนอสื่อโฆษณาทั้งภายนอกและภายในอาคาร ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด มีการบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่ ให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง พร้อมทั้งวางแผน จัดวางและออกแบบสื่อเพื่อตกแต่งภายในอาคารได้อย่างสวยงาม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการสื่อสารต่อผู้พบเห็น

circle

ให้คำปรึกษา

circle-design

ออกแบบ

circle-pro

ผลิต

circle-install

ติดตั้ง

SABER BEAM side-3

ในด้านการผลิต บริษัท เซเบอร์ บีม จำกัด ได้คัดสรรนวัตกรรมด้านการพิมพ์ไว้เพื่อรองรับความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า

ซึ่งประกอบไปด้วยวิทยาการทางการพิมพ์มากมาย อาทิ การพิมพ์ในรูปแบบอิงค์เจ็ท (Inkjet Printing) และ ซิลค์สกรีน (Silkscreen Printing) เมื่อผนวกเข้ากับทักษะด้านการออกแบบจากทีมงานมืออาชีพ จึงสร้างความโดดเด่น และสวยงามให้แก่ชิ้นงานได้อย่างลงตัว ทั้งมีการให้บริการผลิตสื่อตกแต่งภายในให้กับกลุ่มลูกค้า จนบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี

Standard & Certificate

ตลอดระยะเวลามากกว่า 25 ปี บริษัท เซเบอร์ บีม จำกัด
ได้มุ่งพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการบริการ การผลิต คุณภาพของชิ้นงานและการบริหารจัดการองค์กรโดยรวม จนได้มาซึ่งมาตรฐาน ISO 9001:2015 และยังได้รับมาตรฐานด้านการจัดการแรงงาน SMETA: (Sedex Members Ethical Trade Audit) และรางวัลการันตีจากหน่วยงานและสถาบันที่น่าเชื่อถือต่างๆอีกมากมาย

certi-1
certi-sedex

How Different

เพราะเราเลือกที่จะนำเสนอแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา

TURN KEY SOLUTION

การบริการในรูปแบบ Turn key solution ที่มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์และความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้า

ใส่ใจในทุกขั้นตอน

ใส่ใจในทุกการบริการทั้งการคัดเลือกวัสดุ การออกแบบ ให้คำปรึกษา และติดตั้ง บริการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

พร้อมตอบสนองทุกความต้องการ

พร้อมตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านปริมาณและยังคงคุณภาพที่มีความละเอียดสูง สวยงาม สีสันสดใส ด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์จากต่างประเทศ

ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์

ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรง พร้อมดูแลรักษาความลับลูกค้าเป็นอย่างดี

Success Story

เพราะทุกช่วงเวลาคือการสร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่องค์กร

บริษัท เซเบอร์ บีม จำกัด ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2536 โดยดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบและผลิตสื่อโฆษณางานพิมพ์สกรีน สำหรับงานป้ายประเภทต่างๆ และมีการพิมพ์สกรีนแบบสอดสี 4 สี ซึ่งต่อมาบริษัทได้ทำการนำเข้าเครื่องพิมพ์ HP Scitex 11000 Industrial Press ส่งผลให้บริษัทฯสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้บริษัทยังได้ทำการพัฒนาระบบการออกแบบด้วยระบบ 3D เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตชิ้นงานในรูปแบบต่างๆให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

success-2

CEO Message

" เราเชื่อว่า สำหรับเรา คำว่าไม่ได้ ไม่มี "

เราสามารถตอบสนองลูกค้าในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะปริมาณมากน้อยแค่ไหน เราก็สามารถบริการได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

Beaming for the Brighter

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำธุรกิจผลิตสื่อนอกบ้าน(Out of Home) สูงสุดของภูมิภาค ด้วยเทคโนโลยีที่นำสมัยอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

พันธกิจ

ดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ดังนี้
1. ต่อลูกค้า สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างยาวนาน ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพระดับมาตรฐานในราคายุติธรรม

2. ต่อผู้ถือหุ้น ดำเนินธุรกิจอย่างครอบคลุมเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
3. ต่อพนักงาน ให้พนักงานมีผลตอบแทนที่ดี มีความมั่นคง สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง
4. ต่อสังคม สร้างโอกาสในการเรียนรู้กับคนทุกระดับ เพื่อตอบแทนให้กับสังคมชุมชนและประเทศชาติ
5. ต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนัก รับรู้ และจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ตรงตามมาตรฐานสากล

Service Area

ด้วยศักยภาพและประสบการณ์อันเต็มเปี่ยมของ บริษัท เซเบอร์ บีม จำกัด ทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการในด้านสื่อโฆษณา ทั้งภายนอกและภายในอาคาร ให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศไทยและลูกค้าในแถบประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมมุ่งสู่การมอบบริการให้แก่ลูกค้าไปสู่ภาคพื้นเอเชียต่อไปในอนาคต