NEWS

กิจกรรมจัดเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2558เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2558 บริษัท เซเบอร์บีม จำกัด ได้จัดกิจกรรมจัดเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและความสนุกสนานให้กับพนักงานในบริษัท หลังจากได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ให้กับการทำงานมาอย่างเต็มที่ตลอดทั้งปี และในทุกๆ ปีที่มีการจัดกิจกรรม พนักงานได้มีส่วนร่วมในการโชว์ความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการแสดงโชว์ - การประกวดในรูปแบบต่างๆ นอกจากนั้นยังจัดให้มีการจับฉลากของรางวัลที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้เพื่อให้พนักงานร่วมลุ้น นอกจากนั้นยังมีการจัดเลี้ยงอาหาร (โต๊ะจีน) ให้พนักงานได้อิ่มหนำสำราญพร้อมที่จะลุยงานกันต่อไปกิจกรรม Morning Talkเมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 บริษัทเซเบอร์บีมจำกัดได้จัดกิจกรรม Morning Talk ในช่วงเช้าของทุกวันเสาร์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน ให้พนักงานทุกคนเข้าแถวร่วมกันสนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้พนักงานทุกคน ได้เข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย วัฒนธรรมเดียวกัน เข้าใจองค์กรไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนั้น ยังเป็นช่วงที่ให้พนักงานได้รับรู้ข่าวสารรายวัน การแนะนำพนักงานใหม่ในแต่ละฝ่ายและสถานการณ์ต่างๆ ที่น่าสนใจอันจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพร้อมที่จะนำไปปรับใช้ในการทำงานแต่ละวันกิจกรรมทำบุญประจำปีเมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 บริษัทเซเบอร์บีมจำกัดได้จัดกิจกรรมทำบุญประจำปี เนื่องในวันครบรอบการจัดตั้งศาลพระพิฆเนศ ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี โดย คุณอดิศร กาญจนเภตรา เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมในวันดังกล่าว เริ่มต้นด้วยการสักการะพระพิคเนศและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบริษัท จากนั้นพนักงาน-ลูกจ้าง ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลกิจกรรม อบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีเมื่อวันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 บริษัทเซเบอร์บีมจำกัดได้จัดกิจกรรมอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี เพื่อให้มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้ และรู้จักป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องถูกวิธี