ณ วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท เซเบอร์ บีม จำกัด ได้ร่วมกันทำบุญ พิธีพราหมณ์และพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี ซึ่งได้ร่วมกันบวงสรวงสรงน้ำพระพิฆเนศ ถวายภัตตาหาร เครื่องสังฆทาน และเงินผ้าป่าแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในทุกๆปี ในโอกาสนี้ขอดลบันดาลให้ผู้บริหารและพนักงาน อีกทั้งบริษัทคู่ค้าประสบความสำเร็จ คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา ยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ

จากทีมผู้บริหาร
บริษัท เซเบอร์ บีม จำกัด